Det med småt..

IMG_4136Stamtavler

Toygere stambogsføres i TICA.

Racens genpulje for længst er vokset sig tilstrækkelig stor til at racen kan stå på egne ben, så når der fortsat krydses andre racer ind i toygeren, så er det med en eller anden bestemt detalje for øje – for at komme nærmere det design, der er sat som mål for racen. Toygere stambogsføres derfor forskelligt, alt efter hvor mange generationer af toygere, som er i stamtavlen. En toyger, som regnes for 100% toyger har benævnelsen SBT foran navnet.

  • SBT Toyger har mindst 4 generationer toyger i stamtavlen. På udstillinger er det kun SBT Toyger, som kan bedømmes.
  • CON Toyger betyder, at katten er resultat af en parring mellem en SBT Toyger og en BON Toyger.
  • BON Toyger betyder, at katten er resultat af en parring mellem en SBT Toyger og en AON Toyger.
  • AON Toyger betyder, at katten er resultat af en parring mellem en SBT Toyger og en af de stambogsførte racekatte, som er anerkendt til at forbedre toygeravlen.

Toygerpriser

Prisen på en toygerkilling fra os er afhængig af den enkelte killings udseende. En killing, som vi forventer vil udvikle sig til en superflot udstillingskat vil være dyrere end en kat, hvor vi ser nogle mangler i udseendet i forhold til målet for racen. Prisen vil også afspejle, hvorvidt killingen stambogsføres som SBT eller som AON/BON/CON. Langt de fleste af vores killinger vil være SBT toyger, og normalt vil prisen for en sådan være mellem 7.500 og 9.500 kr.

Inkluderet i prisen vil altid være

  • Neutralisation (sterilisation/kastration)
  • Den første vaccination
  • Chipmærkning og dennes registrering i Det Danske Katteregister
  • TICA registrering og TICA 5-generationers stamtavle
  • Vejledning i pasning og fodring
  • Pas og sundhedsbog fra dyrlægen

Købskontrakt

Vi forbeholder os naturligvis ret til selv at bestemme, hvem vi vil overdrage/sælge vores katte til. Ved køb af en killing hos os laver vi en købskontrakt. De generelle betingelser i kontrakten er:

Selskabskat – avlskat – udstillingskat

Selskabskatte: Katte solgt som selskabskatte vil være neutraliserede inden overdragelse til køber. Selskabskatte forventes ikke udstillet og  opdrætter har ikke lovet, at katten vil kunne konkurrere med de øvrige katte på en udstilling, men vi vil da meget gerne hjælpe, hvis du er interesseret i at udstille din kat.

Udstilllingskatte: Ingen opdrætter kan garantere en kats udseende når den vokser op, og derfor ligger der alene i begrebet “udstillingskat” at katten på salgstidspunktet ikke har fejl der diskvalificerer den i forhold til den gældende standard for den pågældende race og variant. Sælger vil stå til rådighed med hjælp og vejledning forud for udstilling.

Avlskatte:  Såfremt en køber ønsker at deltage i avls arbejdet, så gælder andre regler; herunder mentorreglerne og de etiske regler i Toyger Cat Society (TCS). Denne kontrakt benyttes derfor ikke til salg af avlskatte.

Sundhed

Killinger er neutraliseret og vaccineret 2 gange (omkring 10 og 13 uger gammel). Killinger overdrages med anmærkningsfri sundhedsbog fra dyrlægen. Køber opfordres til at få sin egen dyrlæge til at sundhedskontrollere killingen umiddelbart efter overdragelsen samt at sundhedsforsikre killingen.  Hvorvidt 1. vaccine er effektiv, afhænger af hvorvidt morkatten har givet mange eller få antistoffer til killinger, hvorfor det kan overvejes, hvorvidt du vil give killingen en ekstra vaccine hos din egen dyrlæge 4 uger efter indflytning – spørg din dyrlæge.

Vi anbefaler, at du sygeforsikrer din kat, da fx en operation på grund af et brækket ben kan løbe op i mange tusind kroner.  Toygere har generelt ingen helbredsproblemer, men hvis der sker en ulykke, så vil en sygeforsikring være en stor økonomisk hjælp til dyrlægeregningen.

Voksne katte overdrages neutraliserede og er på overdragelsestidspunktet sundheds-forsikrede hos Agria, og køber anbefales at fortsætte sundhedsforsikringen.

Køber opfordres til (men har ikke pligt til) at orientere sælger, hvis der opstår sundhedsmæssige problemer i hele kattens liv, idet dette kan være formålstjenstligt for racens avl.

Omplacering

Såfremt køber – uanset årsag – ikke længere ser sig i stand til at tilbyde katten et godt hjem, så vil sælger, så vidt muligt, være behjælpelig med annoncering på hjemmeside og gode råd. Køber opfordres til at orientere sælger om et skift i ejerskab af katten.